ANNONS

Förlust för Arla-rival

När Arla presenterade ett helt okej resultat och en ökad utdelning till sina medlemmar och leverantörer gick det betydligt sämre för konkurrenten Friesland Campina. Det nederländska andelsägda mejeriet redovisade en förlust på 149 miljoner euro för år 2023.

Driftsresultatet var 75 miljoner euro men efter engångskostnader och finansnetto blev det ett rekordunderskott för Friesland Campina.
Trots en tuff start på år 2023 lyckades Arla vända till tillväxt under andra halvan av 2023. Den starka avslutningen gör det möjligt för styrelsen att föreslå en högre efterlikvid till ägarna än förväntat, totalt 270 miljoner euro för helåret.
Resultatet för 2023 blev lägre än 2022, men ligger ändå 15 procent över genomsnittet för de senaste fem åren.

Friesland Campina kan inte betala ut någon efterlikvid för år 2023 till sina delägare och leverantörer.

Relaterade artiklar