ANNONS

Dina Försäkringar och Landshypotek Bank inleder samarbete

Det finns stora likheter mellan Landshypotek Bank och Dina Försäkringar. Båda är väl förankrade på landsbygden, har en lång erfarenhet av den gröna näringen och de och ägs av sina kunder. Därför inleder nu de två bolagen ett samarbete för att skapa förutsättningar för ännu nöjdare kunder.

Under våren har Dina Försäkringar och Landshypotek Bank träffats för att undersöka möjligheterna till ett samarbete. Eftersom båda bolagen har en lång historia inom den gröna näringen, är kundägda, finns över hela landet och har stor kunskap om lantbruk så kändes det snabbt som en perfekt matchning.

Samarbetet innebär bl.a. att Landshypotek Bank kommer att hänvisa kunder som efterfrågar försäkringslösningar inom jord och skog till Dina Försäkringar.

Johan Asklund, affärschef företagsmarknad Landshypotek Bank:

– Dina Försäkringar kan erbjuda bra försäkringslösningar för lantbrukare. Våra verksamheter har stora likheter, och det är en aktör som vi gärna rekommenderar till våra jord- och skogsbrukskunder. Samarbetet är också ett viktigt steg för att öka valmöjligheterna på marknaden för gröna näringsidkare.

Stefan Jonsson, chef Säljenheten på Dina Försäkring AB:

– Det här är ett samarbete som bygger på att vi ska hjälpa varandra att bli ännu mer framgångsrika och få ännu nöjdare kunder. Vi är två professionella aktörer som jobbar på samma gröna marknad, har samma struktur och som nu kommer att hjälpa varandra. Landshypotek vill växa och göra ett bra jobb, precis som vi, och nu ska vi tillsammans se till att vi båda blir ännu bättre.

Relaterade artiklar