ANNONS

Försäljningen av biodrivmedel sjönk under 2018

Användningen av biodrivmedel sjönk med ca 91 800 m3 eller ca 5 % under 2018. HVO försäljningen sjönk med ca 14 % medan FAME-försäljningen steg kraftigt under andra halvåret och ökade med 34 % för helåret. Allt enligt preliminär statistik från SCB med bearbetning av SPBI.

Den totala användningen av biodrivmedel under hela 2018 uppgick till ca 1 878 800 m3. En minskning med ca 91 800 m3 eller ca 5 %.

Den totala användningen av HVO uppgick till 1 233 500 m3, en minskning med ca 208 300 m3 eller ca 14 % jämfört med 2017. Såväl låginblandning som försäljning av ren HVO100 minskade under året.

Den totala användningen av FAME steg med ca 111 500 m3, eller ca 34 %. Ökningen gäller både låginblandning och försäljning av ren FAME B100.

Användningen av biodrivmedel i bensin som består av såväl etanol som andra bio komponenter ökade något, ca 4 900 m3 eller ca 8 %, framför allt som en konsekvens av ökad försäljning av etanolbränslet E85.

Den 1 juli 2018 infördes reduktionsplikt som styrmedel för användning av biodrivmedel. Reduktionsplikten baseras på reduktion av biodrivmedlets växthusgasemissioner. Samtidigt med detta infördes full skatt på det inblandade biodrivmedlet.

Relaterade artiklar