ANNONS

Försäljningen av diesel steg under januari månad

Försäljningen av diesel och eldningsolja steg under årets första månad, medan försäljningen av bensin och E85 sjönk. Detta i jämförelse med januari månad 2018. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Försäljningen av bensin under årets första månad uppgick till ca 201 000 m3. Det är en svag nedgång med ca 2 100 m3 eller ca 1 %. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning. Även förnybar syntetisk bensin förekommer som inblandning på marknaden.

Dieselförsäljningen omfattade ca 482 900 m3, vilket är en ökning med ca 18 700 m3 eller 4 % i jämförelse med januariförsäljningen föregående år.  I siffrorna ingår även inblandning av biodrivmedlen HVO och FAME. På drivmedelsstation är inblandningen ca 25 – 50 % av HVO och FAME. HVO 100 säljs i separat pump.

Försäljningen av E85 under januari månad uppgick till ca 2 100 m3, en nedgång med ca 13 % i jämförelse med januari 2018.

Ulf Svahn VD SPBI ”Den starka dieselförsäljningen speglar en fortsatt stark ekonomi i Sverige. De tunga transporterna körs till övervägande del på diesel, fossil och förnybar”

Eldningsoljeförsäljningen under januari 2019 omfattade ca 65 700 m3, en ökning med ca 14 200 m3 eller ca 27 % gentemot januari 2018.

I den här rapporten inkluderas inte försäljningssiffrorna för höginblandade drivmedel såsom HVO100, FAME etc.

Allt enligt preliminära siffror, sammanställt av SCB på uppdrag av SPBI, jämfört med samma period föregående år.

Relaterade artiklar