ANNONS

Försäljningen av drivmedel steg i januari

Den totala drivmedelsförsäljningen under januari ökade något, jämfört med samma månad 2016. Märkbart är att försäljningen av E85 ökade med nära 150 % från mycket låga nivåer, medan dieselförsäljningen ökade med ca 8 procent.  Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Försäljningen av bensin för januari 2017 var i stort sett på samma nivå som januari 2016 och uppgick till ca 227 800 m3.  Det är en ytterst liten nedgång med 768 m3.

Dieselförsäljningen under januari 2017 steg med ca 8  % från 2016 och uppgick till ca 445 500 m3. En uppgång med ca 34 700 m3. I siffrorna ingår biodrivmedlen HVO och FAME.

Försäljningen av E85 ökade under januari 2017 och uppgick till 2 500 m3 vilket är en ökning med nästan 150 % jämfört med januari 2016 då försäljningen var mycket låg.

Försäljningen av eldningsolja under januari 2017 omfattade ca 129 200 m3, en uppgång med ca 14 %.

De totala drivmedelsvolymerna under januari 2017 var ca 675 800 m3, vilket var en ökning med ca 35 400 m3 jämfört med januari 2016.

Ulf Svahn VD SPBI ”Trots den stigande E85 försäljningen i januari har vi de senaste åren sett försäljningen av E85 sjunka kraftigt. Vi ser fram emot att få styrmedel på plats som ger ökad andel biodrivmedel på marknaden och långsiktighet i investeringarna.”

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.  Noterbart är att januari 2017 har en leveransdag mer än januari 2016.

Relaterade artiklar