ANNONS

Förslag om jägares försäljning av vildsvinskött på remiss

Regeringen vill att det ska bli möjligt för jägare att på ett enkelt sätt sälja vildsvinskött direkt till konsument. Med det förslag som Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har remitterat tas nästa steg.

Promemorian som har remitterats innehåller förslag som är nödvändiga för att jägare ska ges möjlighet att sälja vildsvinskött direkt till konsument. Förslagen innebär även att uppgifter om jägare som registreras i länsstyrelsens register i syfte att sälja vildsvinskött ska omfattas av sekretess. Detta för att förhindra och minimera risken att jägarna och primärt deras skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare utsätts för brottslig verksamhet. Förslaget om sekretess omfattar också Polismyndighetens register över uppdragstagare inom Nationella viltolycksrådet.

— Regeringen vill att fler konsumenter ska kunna ta del av vildsvinskött och att det ska vara enkelt för de jägare som vill sälja vildsvinskött. Det ska inte heller vara administrativt betungande eller onödigt dyrt för de jägare som vill bidra till livsmedelsförsörjningen, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Det föreslås även att länsstyrelsen pekas ut som behörig myndighet att bland annat registrera och att utöva offentlig kontroll när det gäller jägares överlåtelser av små mängder vildsvinskött direkt till konsument.

Livsmedelsverket har redan tagit fram ett förslag till föreskrifter och där föreslås att en jägare under ett kalenderår ska få leverera tio vildsvin och kött av tio vildsvin direkt till slutkonsument.

Sista dagen att besvara remissen är 30 juli 2023.

Relaterade artiklar