ANNONS

Första N-prognosen i höstvete

Första mätningarna av markens kväveleverans för året har nu gjorts i höstvete i Sydsverige. Så här långt är kväveupptaget mycket lika förra året, både i nollrutor och i gödslat. Det är naturligtvis för tidigt att uttala sig om slutgiltigt kvävebehov för höstspannmål meddelar Yara som fortsätter:

Vi har nu tillsammans med Greppa Näringen dragit igång mätningar i fält av kväveupptag i Nollrutor och gödslad gröda i höstvetefält. Ännu så länge har vi bara data för Skåne och Halland där utvecklingen i allmänhet är i tidig stråskjutning, DC 30.

Vi mäter kväveupptaget med handburen Yara N-Sensor som visar hur mycket kväve det finns i grödan ovan jord. Eftersom rotsystemet samtidigt växer mycket under höst och vår räknar vi med att det finns ungefär lika mycket kväve i grödan under mark som ovan jord.

Medeltalet för kväveupptag i ovanjordisk biomassa var denna vecka (mätt 22-25 april) 23 kg i Nollrutor och 39 kg i fältets gödsling. Variationen är som vanligt stor mellan fält, 12-36 kg i Nollrutor och 27-52 kg i fält. Variationen beror sannolikt mycket på fältens tillväxt i höstas. En gröda som hinner utvecklas väl på hösten innehåller mer kväve inför våren.

Så här långt är kväveupptaget mycket lika förra året, både i Nollrutor och i gödslat, utvecklingsstadiet är också mycket lika vid motsvarande datum. Det tyder på fina, väl utvecklade grödor i allmänhet i sydligaste Sverige. Däremot är det ännu för tidigt att ha en generell åsikt om kväveleveransen från marken. Råd kring kompletteringsgödslingar är aktuella om ca 3-5 veckor.

Relaterade artiklar