ANNONS

Förstärkning av viltskadeanslaget

Viltskadeanslaget förstärks med 15 miljoner kronor per år på från och med 2023. Förstärkningen innebär att det finns mer medel att söka för att förebygga eller ersätta skador orsakade av bland annat rovdjur och fåglar.

– Det innebär stora ekonomiska skador för lantbrukare när tamdjur skadas av rovdjur eller om stora fågelflockar äter upp grödor. För att stärka lantbrukarna utökar nu regeringen viltskadeanslaget. Det innebär att det finns mer pengar att söka för såväl skadeförebyggande, som uppkomna skador, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Från och med 2023 kommer det att finnas mer medel än tidigare att ansöka om när det gäller bidrag för skadeförebyggande åtgärder och för ersättning för uppkomna skador orsakade av fredat vilt. Detta på grund av att stödet till rovdjursavvisande stängsel på så kallad blocklagd mark överförs från landsbygdsprogrammet till viltskadeanslaget.

Överföringen av medel innebär vidare en förenkling för Sveriges lantbrukare som kommer att kunna ansöka om bidrag till exempelvis rovdjursavvisande stängsel på samma sätt oavsett vilken marktyp det handlar om.

Utöver 9 miljoner från landsbygdsprogrammet förstärks också viltskadeanslaget med ytterligare 6 miljoner kronor per år. Viltskadeanslaget ökar därmed med 15 miljoner kronor, vilket innebär ett anslag på totalt 67,8 miljoner kronor.

Relaterade artiklar