ANNONS

Fortsatt högt pris för Sydsveriges mjölkleverantörer

Avtalsförhandlingarna mellan Skånemejerier AB och leverantörsföreningen Skånemejerier Ekonomisk förening har nu landat i ett nytt långsiktigt avtal. Skånemejerier AB betalar fortsatt mer än marknadspriset som ersättning till bönderna för att verka för en hållbar och kvalitativ mjölkproduktion.

Sedan 2012, då Lactalis-gruppen förvärvade Skånemejerier AB, har Skånemejerier AB och Skånemejerier Ekonomisk förening haft ett mycket positivt samarbete. Då det ursprungliga avtalet löper ut under 2022 har avtalsförhandlingar pågått under året, vilket nu landat i ett nytt långsiktigt avtal. Ersättningen har sedan start varit högre än marknadspriset, och är det så fortsatt i det nya avtalet. Skånemejerier AB har dessutom utökat sin hållbarhetsbonus med 5 öre, för att fortsatt verka för en hållbar mjölkproduktion.

–        Vi är mycket glada över att ha nått en överenskommelse, och vi ser fram emot att fortsätta vårt goda samarbete för att säkra en högkvalitativ förädling av mjölkråvaran. Vi är stolta över vårt samarbete med Skånemejerier ekonomisk förening och våra fantastiska mjölkleverantörer och deras ihärdiga arbete för ett hållbart lantbruk med fokus på klimat, biologisk mångfald och djuromsorg. De levererar utan avbrott en mjölkråvara av hög kvalitet som vi i vår tur utvecklar till goda, näringsrika produkter till våra kunder och konsumenter, säger José Antonio Lalanda, VD för Skånemejerier AB.

Det nya avtalet mellan Skånemejerier AB och Skånemejerier Ekonomisk förening inkluderar både volym- och prisåtaganden.

–        För oss i Skånemejerier Ekonomisk förening har det varit av yttersta vikt att säkerställa att våra medlemmar får rättvist betalt för sitt arbete och sin mjölkråvara. Vi är nöjda med det avtal som nu är undertecknat, och anser att våra krav har mötts. Vi är mycket glada över att fortsatt samarbeta med Skånemejerier AB som vi vet förädlar mjölken till kvalitetsprodukter sålda under uppskattade varumärken, säger Anders Rolfsson, ordförande i Skånemejerier Ekonomisk förening.

Relaterade artiklar