ANNONS

Fortsatt nedgång i konsumtionen av biodrivmedel

Användningen av biodrivmedel under perioden januari – juli 2018 sjönk i jämförelse med samma period föregående år. Allt enligt preliminär statistik från SCB.

Försäljningen av biodrivmedel på den svenska marknaden under januari till juli 2018 uppgick till ca 1 004 100 m3, en minskning med ca 87 100 m3 eller ca 8%.

Försäljningen av HVO under perioden januari till juli 2018 uppgick till ca 709 700 m3, en nedgång med ca 69 200 m3 eller ca 9 %. Under juli månad minskade försäljningen av HVO med 31 200 m3 i jämförelse med juli månad föregående år. Det är framför allt försäljningen av HVO 100 som sjunker under juli månad, med hela 23 400 m3 i jämförelse med juli månad föregående år.

Försäljningen av etanol under perioden januari till juli 2018 uppgick till ca 110 000 m3, en nedgång med ca 12 100 m3 eller ca 10 %. Under juli månad 2018 var försäljningen i nivå med juli 2017.

Försäljningen av FAME under perioden januari till juli 2018 uppgick till ca 181 100 m3, en nedgång med ca 9 100 eller ca 5 %.

Samtliga biodrivmedel minskar i försäljning under perioden januari-juli i jämförelse med föregående år. HVO minskar mest som produkt. För juli månad är det en kraftig sänkning av HVO 100 som ger svaga siffror, en nedgång med ca 23 400 m3. I den diesel som säljs på drivmedelsstationer blandas det in förnybara drivmedel. HVO 100 säljs i separata pumpar.

Ulf Svahn VD SPBI ”I juli 2018 infördes reduktionsplikten som nytt styrmedel i Sverige. De förändringar vi ser i försäljningsvolymerna av HVO kan vara en effekt av det. Det är dock för tidigt att slå fast efter en månad.

Allt enligt preliminära siffror från SCB jämfört med samma period föregående år, med bearbetning av SPBI.

Relaterade artiklar