ANNONS

Fortsatt prisuppgång på urea

Det blev tvärt emot bedömningen för en månad sedan, priset på urea går nu upp i stället för ner. Anledningen är att Indien begär in anbud på större volym än vad marknaden tidigare räknat med och till det kommer förfrågningar även från Turkiet, Australien och Brasilien som också vill köpa.
Kina är visserligen inte med i exportaffärerna då de har en produktionskostnad som för närvarande ligger över värlsdsmarknadspriset på urea, men deras hemmamarknad kan å andra sidan hantera hela deras produktion.
För endast en vecka sedan var branschens bedömning att gödselpriserna skulle falla tillbaka igen och att det nya gödselåret skulle starta i ungefär samma nivå som sommaren 2016, men just nu är det en bit kvar ner dit.
Som exempel ligger N27 just nu på 163 euro per ton fritt lastat i hamn, vilket är 6 euro per ton mer än juni 2016.

Relaterade artiklar