ANNONS

Förväntad reaktion på uteblivet transportavtal

En förväntad reaktion, så beskriver Lantmännens spannmålschef, Mikael Jeppsson, spannmålsmarknadens rörelser när det stod klart att det inte blir någon förlängning av transportavtalet mellan Ukraina och Ryssland. Priserna steg på börserna men knappast något prisrally.
– Marknaden har ju haft det här med sig som ett scenario, det har ju funnits en riskpremie i priserna om att den här förlängningen inte skulle bli av, säger Mikael Jeppsson.

Under tiden som förhandlingarna pågått har det påverkat priserna både uppåt och nedåt men nu kom ett tydligt besked från Ryssland om att de inte vill ha någon förlängning och det gav en lite kraftigare reaktion på priserna. Mikael Jeppsson menar dock att prisbilden inte stack iväg till någon ovanlig nivå på grund av detta.
– Nu handlas vete för över 350 euro per ton och vi var nära 360 euro för tio dagar sedan, säger han.

Vad vi vet nu är att avtalet kommer att upphöra. Men Mikael Jeppsson menar att det inte är skrivet i sten att det blir på det viset även framöver. Förhandlingarna skulle kunna ta fart igen.
Inledningsvis var det låg fart på mängden spannmål som kom ut från hamnarna. Men sett över tid så lyckades man få rätt så tempo på transporterna.
– När man började släppa på fartygen i augusti var det en trög start. Men tittar man från början av perioden fram till den 14 oktober så har man skeppat iväg 10,6 miljoner ton spannmål och andra varor. Tittar man på motsvarande period förra året när vi inte hade något krig var den siffran 16 miljoner ton. Men de sista fjorton dagarna var det samma tempo som förra året, säger han.

Logistiken har med andra ord fungerat förhållandevis bra trots att den skett mitt under brinnande krig.

Det är främst länder i Mellanöstern och Afrika som påverkas av att de ukrainska varorna inte kommer att nå ut till marknaden. De länderna tvingas nu att hitta spannmål på annat håll. Där skulle Ryssland kunna bli ett alternativ.
– Ryssarna sitter på en väldigt stor skörd. Kortsiktigt kan det nog gynna ryssarna. Det handlas väldigt mycket rysk vara trots att de är sanktionerade. Spannmålen är ju inte sanktionerad men det är problem att betala eftersom Swift är sanktionerat, säger han.

Men en mer bidragande orsak till att spannmålspriserna inte sticker iväg är att efterfrågan just nu inte är särskilt stor. Det finns många länder som har behov av att köpa, men de har helt enkelt inte råd till nuvarande priser och låter därför bli.
– Det handlar om att man tycker att det är väldigt dyrt. Vi har ett antal länder i Afrika och Mellanöstern som inte har pengarna. Jag tror att det är huvudorsaken till att man inte handlar så mycket, säger han.

För svensk del så påverkar inte det uteblivna avtalet våra flöden i någon större utsträckning. Det finns en säljare mindre på marknaden att konkurrera med men det mest troliga är att det tomrummet fylls av rysk spannmål.

Relaterade artiklar