ANNONS

Framtidens gödselmedel – enkätundersökning från Hushållningssällskapet

Hushållningssällskapet lanserar tillsammans med SLU, en enkät riktad till Sveriges lantbrukare (inklusive de med ekologisk produktion). Enkäten handlar om odlares önskemål och synpunkter på växtnäring från kretslopp inom djurhållning och humant avfall.

Gödseln från jordbrukets djur används inom odlingen som en viktig resurs, men den skulle kunna användas effektivare än idag och samtidigt öka miljöprestandan inom svenskt jordbruk på flera sätt. Det handlar främst om områden med intensiv djurhållning där växtnäring, särskilt fosfor, finns i överskott som med tiden ger en ökad risk för läckage från marken. Samtidigt sker en utarmning av markens bördighet i många spannmålsområden där det inte finns tillgång till organiska gödselmedel, genom det enkelriktade flödet av växtnäring med foder till djurgårdar eller som mat till städerna. Organiska gödselmedel ger näring till både växterna och jorden, men nya lösningar krävs för att få till ett kretslopp i större skala. Ett kretslopp som kan minska beroendet av fossil energi och ändliga resurser. Det handlar även om gödseln från oss människor, som bara i liten omfattning återförs till kretsloppet idag.

Relaterade artiklar