ANNONS

Friesland Campina ökar betalningen för mjölk

När Arla lät mjölkpriset vara oförändrat till april ökar det nederländska andelsägda mejeriet Friesland Campina sin betalning till sina mjölkleverantörer.

Omräknat till svenska kronor är prisuppgången knappt 3 svenska öre per kg mjölk. Nytt pris blir därmed 5:38 svenska kronor per kg.
Arla betalar i dag 4:98 kronor per kg för mjölken till sina leverantörer.
Priserna går dock inte att jämföra rakt av då pristilläggen för bland annat fett och protein skiljer och dessutom betalade Arla en efterlikvid för leveranserna för år 2023, något inte Friesland Campina kunde göra då den föreningen går med förlust just nu.
Friesland Campina ökade enbart betalningen för konventionell mjölk nu till 1 april medan priset för den ekologiska mjölken stod oförändrad i pris.
Även om Arla inte ökade betalningen för mjölken till sina leverantörer den 1 april fick de svenska mjölproducenterna också 3 öre mer per kg för mjölken till följd av en valutaeffekt.

Relaterade artiklar