ANNONS

Friesland Campina sänker mjölkpriset

Det nederländska mejeriet Friesland Campina sänker mjölkpriset till motsvarande 3:65 svenska kronor per kg. Sänkningen är cirka 15 svenska öre per kg från årsskiftet.
Frieseland Campina är ungefär lika stort som Arla och betalar ofta mer för mjölken än det svensk/danska alternativet. Efter denna sänkning är dock skillnaden mindre. Arla har oförändrat mjölkpris i januari, 347,6 öre per kg.

Relaterade artiklar