ANNONS

Gaspriset föll tillbaka igen

Priset på naturgas minskade i förra veckan med 2 euro per MWh och ligger nu på strax under 47 euro per MWh  på den tyska börsen, TTF Gas. Även senare terminer ligger på ungefär samma nivå eller svagt över.

Många marknadsbedömare var överens om att priset på naturgas skulle stiga markant under hösten och vintern men nu ser det inte ut som att det alls är säkert med tanke på terminspriserna.
Skulle priset på naturgas stiga är det rimligt att anta att priset på kvävegödsel stiger. Ligger gaspriset kvar på nuvarande nivå kan priset såväl falla som ligga kvar.
Intresset för att köpa gödsel just nu till säsongen 2024 är litet och det sker inte mycket handel. N27 har handlats i nivån 300 till 320 euro per ton i Tyskland under förra veckan. Det blir cirka 3:60 svenska kronor per kg.
Gödselindustrin behöver få igång handeln för att hinna producera och leverera all gödsel som behövs till vårbruket 2024 och det är inte omöjligt att någon stimulans sker vad gäller priset för att få igång affärerna. Kan hända det är detta lantbrukare i Europa väntar på just nu.

Källa: BM Agri

Relaterade artiklar