ANNONS

Gemensam företagsbeskattning för EU-länderna fr.o.m 2012

Till år 2012 kommer EU-länderna att ha en gemensam företagsbeskattning. Det tror Krister Andersson, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv.

Han är ordförande i skattekommittén Businesseurope som tillsammans med EU-kommissionen sammanställer ett förslag som i korthet går ut på att vinsten för företag som är verksamma i fler än ett EU-land ska beräknas efter gemensamma skatteregler. I dag har alla 27 medlemsländerna olika regelverk vilket innebär stora hanteringskostnader för företag som verkar i Europa samt risk att bli beskattad för samma vinst i mer än ett land.

En fördel med förslaget är att med en skattebas som är konsoliderad över gränserna kan vinster och förluster kvittas inom EU:s gränser.

Relaterade artiklar