ANNONS

Glöm inte att kalka

Åsa Olsson på NBR berättar att många lantbrukare är för dåliga på att kalka sina jordar där de odlar sockerbetor.
– Det går inte enbart att titta på pH värdet och dra slutsatsen att det inte behövs kalkas om det är 6,5 eller högre. Även mängden kalcium per gram jord har betydelse, säger hon.
Åsa Olsson berättar att lantbrukare i södra Danmark, men pH över 7, kalkar kontinuerligt ändå och att det ska vara minst 250 mg kalcium per 100 gram jord.
– Våra stickprov visar att hälften av betfälten ligger under den gränsen.
Men även danskarna kalkar för lite. Det berättar Hans Jörgen Bak på rådgivningsbyrån Agro Pro i en intervju i den danska lantbrukstidningen Effektivt Landbrug. Han anser att man bör kalka jorden vart 4–5 år men att man under de senaste åren legat 30–35 procent under optimal kalkningsnivå i landet. Han berättar att många lantbrukare upplever problem med att hinna kalka när man, som många gör, sår en ny gröda snabbt efter skörd men att detta egentligen inte har någon betydelse.
– Det går utmärkt att köra ut kalk i växande gröda, säger han.

Åsa Olsson på NBR visar på kartan att hälften av de skånska sockerbetsodlarna har för lite kalcium i jorden där de odlar betor.  – Det går inte bara att titta på pH värdet, säger hon.

Åsa Olsson på NBR visar på kartan att hälften av de skånska sockerbetsodlarna har för lite kalcium i jorden där de odlar betor. – Det går inte bara att titta på pH värdet, säger hon.

Relaterade artiklar