ANNONS

Glöm inte bort att köra stubbarna

När roundupen sjönk i pris under millenniumskiftet och så sent som 2006 gick att köpa för under 40 kronor litern var det många som ställde stubbredskapen åt sidan och koncentrerade sig på effektiva behandlingar med glyfosatprodukter. Ekonomiskt sett var det helt rätt och allra helst eftersom dieselpriserna sköt i höjden under samma period.
Men nu kostar roundupen en halv gång mer och det har samtidigt visat sig att glyfosatbehandlingar inte löser alla ogräsproblem. Gräsogräs som kvickrot är inte det svåraste, det finns örtogräs som behöver upp mot tio liter roundup per hektar för att dö och ibland räcker inte ens det eftersom ogräsen inte är i optimalt behandlingstidpunkt vid en körning på hösten.
Därför är det viktigt att även ha med stubbkörningar som en viktig del i ogräsbekämpningen.
Lördagen den 5 september körs en stor demonstration utanför Ålborg i Danmark. Där förevisas stubbearbetning med en stor mängd redskap.

Det kommer hela tiden nya redskap för att bearbeta jorden. Kelly Disc Chain är en av dem. Den danska firman BK Teknik har börjat producera denna australiensisk harv som skär och jämnar i samma moment.

Det kommer hela tiden nya redskap för att bearbeta jorden. Kelly Disc Chain är en av dem. Den danska firman BK Teknik har börjat producera denna australiensisk harv som skär och jämnar i samma moment.

Relaterade artiklar