ANNONS

Glöm inte sprutan i höst

Syngenta slår ett slag för höstbehandling av höstspannmål. De anser att höstbehandlingen är för de flesta en självklar del av en effektiv och uthållig ogrässtrategi i stråsädesodlingen. Att behandla ogräsen på hösten ger grödan förbättrade förutsättningar att ge en hög skörd, minskar risken för utvintring och uppförökning av flera växtföljdssjukdomar. För att få ut så mycket som möjligt av sin höstbehandling är det viktigt att välja en effektiv strategi. Höstbehandling med Boxer utgör grunden i effektiv ogräskontroll i stråsäd i flera Europeiska länder, däribland vårt grannland Danmark.

Relaterade artiklar