ANNONS

God tillgång på gödsel kan sänka priserna

Det finns gott om gödsel på världsmarknaden just nu och det kan innebära att priset på gödsel faller inom kort.
Den värderingen gör danska Agro Markets just nu.

I en artikel i Effektivt Landbrug berättar analysbyrån att kampanjer för höstmarknaden snart kommer igång och då är det inte omöjligt att priset på gödsel faller då tillgången är stor i världen just nu. De tror inte att priset faller till den nivå som var gällande i juni i år då gödselåret började men att ett prisfall på drygt 30 öre per kg för N27 är högst troligt.
AgroMarkets har under hela året gett köpinformation till sina kunder vad gäller gödsel. De har som exempel vid olika tillfällen tipsat om att köpa si och så många procent av kommande års behov alternativt avvakta. De som från den 1 januari följt AgroMarkets råd fram till i dag och nu köpt 100 procent av kommande säsongs behov av NS 27-4 har fått det till ett snittpris om 3:84 svenska kronor per kg. Detta enligt analysbyråns egna uppgifter.

Relaterade artiklar