ANNONS

Gödselpriset står sig

Minskad export av urea från Kina är en av de anledningar till att priset på kvävegödsel stigit under hösten. I dag är priset för kväve inklusive svavel cirka 10:40 kronor per kg, att jämföras med 8:10 i juni i år och 7:60 i juni 2016.
Kina producerar urea av kol och detta är förhållandevis kostsamt jämfört med naturgas.
Under senare tid har Egypten och USA byggt upp gödselindustrin för ökad produktion. Samtidigt har de stigande gödselpriserna medfört att Kina återigen kan få ekonomi i exporten. Samtidigt är det en lång väg för Kina att börja exportera då det måste fattas politiska beslut samt att gödseln ska transporteras till hamnar. En stor spannmålsskörd i världen kräver också mycket näring och efterfrågan på gödsel är stor. Gödselmedelstillverkarna har orderböckerna fulla och ser ingen anledning att sänka priserna just nu.
De som köpte gödsel i somras för kommande års odling har sannolikt gjort en bra affär. Men ingen vet med säkerhet förrän efteråt.
Det finns således argument både för att priset ska gå ner på sikt samt ligga kvar på nuvarande nivå.

Relaterade artiklar