ANNONS

Gödselpriset stiger igen

Källa: BM Agri

Vi har tidigare rapporterat om ett prisfall på kvävegödsel men samtidigt en begränsad kvantitet vilket medfört att alla de som önskat köpa kanske inte lyckats. Nu ser det ut som att kvävegödsel stiger igen i pris. Priset på gas stiger och så även urea.
Som exempel var priset på CAN27 nere och vände på 580 euro per ton, cirka 6:20 svenska kronor per kg.
Nu har det åter stigit till runt 630 euro per ton, cirka 6:74 svenska kronor per kg som en följd av ökat pris på gas.
Ryssland står normalt för 40 procent av världsproduktionen av ammoniak och för 50 procent av världshandeln med denna vara.

Relaterade artiklar