ANNONS

Gödselpriset svagt upp

Priset på gas ökar just nu och det medför att det blir kostsammare att producera urea och ammoniak. Priset på kvävegödsel stiger svagt och marknadsbedömare tror inte att gödselpriserna kommer att falla de närmsta månaderna. Lantbrukare som ännu inte köpt gödsel till säsongen 2021 bör således fundera på sina inköp nu. Att vänta ser inte ut till att vara en lönsam strategi.

Relaterade artiklar