ANNONS

GOTT NYTT ÅR

När vi summerar 2022 kan man snabbt konstatera att det är ett av de mest omvälvande inom svenskt lantbruk på många många år. Lyckligtvis har de flesta produktionsgrenar gått bra och många lantbruk kommer att redovisa rekordresultat år 2022.

Kraftigt stigande priser på energi och foder medförde att framförallt animalieproducenter såg ut att få det tufft i början av detta år. Stora kostnader för drivmedel och framförallt gödsel såg ut att bli ett problem för växtodlingsgårdarna men efter hand som tiden gick rättade det till sig.
Rysslands invasion av Ukraina fick priserna att rusa på allt det lantbruket producerar och livsmedelspriserna steg i butik. De företag som förädlar lantbrukets produkter lyckades få igenom prisökningar som var till stor fördel för lantbrukarna. Slakterier och mejerier har ökat sin betalning till lantbrukarna vid flera tillfällen under år 2022 och lönsamheten blev god i de flesta branscher.
År 2023 kan dock bli sämre. Priset på gödsel är fortsatt högt och hur energipriserna rör sig under kommande år är omöjligt att uttala sig om i dag.
Priserna på slaktdjur ser ut att hålla i sig men priset på mjölk är på nedgång.
Det är också i dagsläget helt omöjligt att sia om vad som är rätt pris för spannmålen. Ska man sälja i dag, vänta till våren eller ända fram till skörd 2023?
De flesta analytiker anser att man säljer i flera omgångar och framförallt gör avslut på en del av skörden i samband med inköp av gödsel, växtskyddsmedel och diesel, för att säkra kalkylen på en okej nivå.
Räntan har stigit i fyra omgångar under året och är nu totalt 2,5 procent upp jämfört med mars 2022. Effekten av räntehöjningen får vi först med full kraft år 2023 och då är det även aviserat ytterligare en höjning i februari. Om räntan fortsätter upp eller ligger kvar, och i så fall hur länge, ja det är också helt omöjligt att uttala sig om i dag.
Det vi vet om 2023 är att priserna även det året kommer att ligga på en klart högre nivå än vad vi historiskt sett är vana vid. Detta medför att även om kalkylen ser bra ut blir riskerna större. Produktionsbortfall av olika slag får allvarligare konsekvenser. Om det blir tre ton vete till följd av torka i stället för sju ett normalår blir förlusten betydligt större vid ett spannmålspris på 3:- i stället för 1:50 kronor per kg.

För oss på Lantbruksnytt har det varit intressant att följa utvecklingen och vi tackar alla våra läsare, tittare och annonsörer. Eftersom vår redaktion ligger på en gård i Skåne och vi själva driver lantbruk har vi nära till att analysera hur situationen påverkar svenskt lantbruk i realtid.
Precis som i år fortsätter vi att rapportera år 2023. Det kommer intressanta artiklar på nyhetslöpet varje dag och vi sänder webb TV-nyheter 365 dagar per år.
Även år 2023 kommer det att vara gratis att läsa och titta och det behövs ingen krånglig inloggning med lösenord.

Gott Nytt År
önskar hela Lantbruksnytts redaktion.

Relaterade artiklar