ANNONS

Gott om grundvatten för årstiden

Den här veckan har det inte utfärdats några varningar om vattenbrist från SGU. Framförallt i de stora grundvattenmagasinen är tillgången på vatten god just nu.

Små magasin
I de små grundvattenmagasinen är grundvattennivåerna ganska låga i delar av Götaland, i delar av Svealand och sydöstra Norrland. I delar av Skåne, Kronobergs län, Gotland och i Gävleborgs län är nivåerna låga. I övrigt är nivåerna huvudsakligen nära eller över medel i resten av landet.

Stora magasin
I de stora magasinen är grundvattennivåerna nära medel i delar av Västerbottens län, i södra Götaland och på Gotland. Det finns områden där nivåerna är ganska låga i Kronobergs län och i de östra delarna av norra Norrland. I övrigt är nivåerna höga eller ovanligt höga i stora delar av landet.

Relaterade artiklar