ANNONS

Griskartan ritas om

Smågrisarna produceras i Danmark men föds upp på andra ställen i Europa. Miljöregler och andra villkor ritar om griskartan i EU just nu.

Under årets första halvår har slakten av grisar i Danmark minskat med hela 19 procent. Det är en stor utmaning för danska slakterier som får för liten volym i förhållande till sin kapacitet. Därmed blir slaktkostnaden per gris större och slakterierna mindre lönsamma. Detta framgår av avräkningspriserna för gris som falla vecka för vecka i Danmark och har gjort så under lång tid nu.
Danska smågrisproducenter minskar dock inte sin produktion och det innebär att allt fler smågrisar exporteras till andra länder i Europa.
Det finns en stor efterfrågan på smågrisar ute i Europa och priset för smågrisar är större där än i Danmark.
Men även i andra europeiska länder minskar slakten. I Nederländerna har slakten av grisar minskat med 13,8 procent under samma period, i Tyskland med 9,2 procent, i Spanien med 8,4 procent och i Frankrike med 5,3 procent.
Det innebär att även smågrisproduktionen minskat betydligt i dessa länder då de bland annat Tyskland köper många smågrisar från Danmark.
Det kommer nya djurvälfärdsregler och miljöregler inom EU men det går sakta och i dag är det betydligt enklare och billigare att föda upp slaktgrisar i exempelvis Tyskland, Frankrike och Spanien jämfört med i Danmark, och mycket billigare jämfört med i Sverige.

Relaterade artiklar