ANNONS

Ge grödan en rivstart

Den nya produkten Moddus Start är den enda växtregleringsprodukt som får användas redan från medelbestockning (växtstadie 25). Det ger stora möjligheter att försäkra sig om att grödan får en bra start på våren genom mer rötter, jämnbestockning och förstärkt stråbas som minskar risken för tidig liggsäd.

Olika effekt vid olika tidpunkt

Eftersom Moddus har effekt på den del av grödan som är i aktiv tillväxt vid behandlingen ger olika behandlingstillfällen olika effekt. Moddus Start är ett komplement till den redan etablerade produkten Moddus M som används från växtstadie 31. Skillnaden är att formuleringen i Moddus Start är designad för tidig användning. Den tidiga behandlingen stimulerar rottillväxten (upp till 27 % ökad rotmassa) vilket gör att grödan kan ta upp mer näring och vatten.

– Moddus Start gynnar också bestockningen och stimulerar till fler ax. Den aktiva substansen Trinexapac-etyl gör att dominansen hos huvudskottet dämpas och sidoskottens utveckling blir jämnare med fler ax som resultat, säger Oskar Björling.

Moddus Start minskar också risken för tidig liggsäd.

– Det finns egentligen två typer av liggsäd. Strå-liggsäd, att grödan går av en bit upp på strået, inträffar ofta sent på säsongen. Men en typ av liggsäd som är ännu mer förödande är så kallad rot-liggsäd som inträffar tidigt på säsongen. Särskilt i silt- och lerjordar är det risk att grödan viker sig nere vid stråbasen eftersom rötterna inte är tillräckligt förankrade i marken, med Moddus Start minskar man risken för att det inträffar, menar Oskar Björling på Syngenta.

Mild vinter och kraftiga grödor

Behovet av växtreglering bedöms vara stort i år.

– Efter en mild höst och vinter har vi, precis som förra året, kraftiga och tidigt utvecklade grödor i år, och det kan bli en stor skörd. Att behandla med Moddus ger grödan optimala möjligheter att stå stark genom hela säsongen, dels genom att motverka liggsäd och genom att gynna rotutveckling och sidoskott.

Användning i alla grödor

Moddus kan användas i alla spannmålsgrödor och i gräsfröodling. Sverige skiljer sig något från övriga Europa eftersom det finns en del restriktioner för växtreglering. Men i den absoluta majoriteten av spannmålsodlingen, till exempel vid odling av fodergrödor, utsäde, spannmål till etanol/energi, i maltkorn och vid odling för export finns inga restriktioner och Moddus kan användas. Restriktionerna gäller främst odling av vete för bröd och sprittillverkning och vid odling av grynhavre.

Syngenta är ett av världens ledande företag inom lantbruk.  Mer än 26 000 anställda i över 90 länder arbetar mot ett gemensamt mål – Bringing plant potential to life.

Genom förstklassig forskning, lokal närvaro och med engagemang för våra kunder bidrar vi till att lantbrukare har tillgång till bra sorter och framgångsrika lösningar för växtskydd. z6zyixor4ind3ma2omon

Relaterade artiklar