ANNONS

Grönt ljus för Sveriges största solcellspark

Mark- och miljödomstolen i Växjö har i går gett sitt godkännande till European Energys solpark i Svedberga utanför Helsingborg. Beskedet innebär att Länsstyrelsen Skånes tidigare nej rivs upp och att European Energy nu gör sig redo för byggstart i Sveriges hittills största solparksprojekt.

Förutsatt att domen inte överklagas kan solparken börja producera el redan 2024, vilket kommer att öka utbudet och pressa elpriserna.

– Dagens besked är oerhört glädjande, inte minst för privatpersoner och företag i Skåne som länge har påverkats negativt av elbrist och höga energipriser. Solparken i Svedberga kommer att generera ny grön el motsvarande 35 000 villahushålls årsförbrukning, vilket är det största enskilda tillskottet för regionen på många år, säger Peter Braun, projektchef för European Energy i Sverige Norge och Finland.

I sitt beslut skriver mark- och miljödomstolen att de skyddsåtgärder och anpassningar som European Energy har föreslagit till skydd för naturmiljön är tillräckliga.  De hänvisar bland annat till den omfattande miljökonsekvensbeskrivning som företaget har gjort.

European Energy har hela tiden argumenterat för att solparken i Svedberga är en tillfällig anläggning som inte permanent förändrar marken. Den dagen solpanelerna tas ned, kan marken återgå till jordbruk igen. Ny produktion av fossilfri el i Skåne bör betraktas som ett väsentligt samhällsintresse.

– Skåne är i skriande behov av ny grön el. Solparker kan samexistera med naturen och jordbruket och ger mer äntio gånger mer energi på samma yta jämfört med energiskog och biogrödor. Dessutom är det en mycket liten del av jordbruksmarken som behöver tas i anspråk för att producera stora mängder solkraft, säger Peter Braun.

Solparken i Svedberga består av en total yta på 232,5 hektar, varav cirka en tredjedel kommer att täckas med solpaneler. Resten av marken kan användas för jordbruksliknande skötsel, exempelvis vallodling, grönsaksodling eller bete. I ytterkanten av solparken planteras ett insynsskydd med stort antal träd och buskar, vilket bidrar till att stärka den biologiska mångfalden.

– Solparkerär det särklass snabbaste sättet att få i gång ny produktion av el. Så fort det rättsliga utslaget vinner laga kraft och nätanslutningen är på plats, tar det bara 12–16 månader att bygga och driftsätta parken, säger Peter Braun. 

Relaterade artiklar