ANNONS

Grönytemaskiner är i det närmaste opåverkade av konjunkturen

Grönytemaskiner, som är det gemensamma namnet för kompakta maskiner för att se till så att gräs, buskar, småvägar och gårdsplaner är i trim, omsätter varje år över en miljard kronor i Sverige, enbart när man tittar på siffrorna för maskiner till proffsanvändare.
Jämfört med andra maskiner skiljer grönytemaskiner ut sig på så sätt att begagnathandeln är blygsam.
Maskinhandeln för grönytemaskiner har aldrig problem med begagnade maskiner såsom bilförsäljarna ibland kan stå med stora besvärliga lager och såsom lantbruksmaskinhandlarna ibland står med fel pris en viss typ av inbyten.
Anledningen är att det inte ofta kommer in inbyten i affärer med nya grönytemaskiner, alternativt värderas inbytet synnerligen lågt.
Min uppfattning är att de som använder grönytemaskiner professionellt, som en kommun, en golfbana, en idrottsförening eller en fastighetsägare, kör maskinerna så många år och timmar så det i det närmaste är skrot. Därefter lämnas de antingen in som inbyte i en nyaffär där de är värda i det närmaste noll, eller säljs de begagnade maskinerna billigt till någon som ska ha dem privat.
Likaså handlas nästan alla de grönytemaskiner som säljs direkt till konsument vidare konsument till konsument som begagnade och dyker aldrig mer upp hos återförsäljare.
Trotts detta kan en hel del grönytemaskiner betinga ett relativt stort värde som nya och säljs inte sällan med någon form av finansiering. Det gäller då att hamna rätt vad gäller amorteringsplanen på en sådan finansiering. Det finns avancerade gräsklippare som kostar en halv miljon kronor och är då begagnatmarknaden för en sådan maskin obefintlig måste amorteringstakten vara stor, i vart fall initialt.
Praktiskt med en bransch som grönytemaskiner, där handeln med begagnat är liten, är att storleken av nyförsäljningen inte påverkar priset på begagnat vilket i sin tur i så fall skulle haft en påverkan på avskrivningstakten på nya maskiner.
För grönytemaskiner har försäljningen fallit med 20 procent när man jämför januari till augusti 2009 med samma period i fjol. Det är en minskning som är betydligt blygsammare än för alla andra maskiner, förutom för traktorer för lantbruket vilka endast minskat med 17 procent denna period.
En stor del av försäljningen av grönytemaskiner har inget med resultat och vinst att göra utan handlar mer om att underhålla befintliga anläggningar. Gräset växer som bekant även i lågkonjunktur och därmed ligger försäljningen av den här produktgruppen stabilt över åren. Den minskning vi ser just nu beror framförallt på två saker. Många kommuner håller ingen lite på sina investeringar och skjuter en del framför sig samt att av landets 500 golfklubbar så ombildas just nu 100 till nya bolagsformer och då står man ofta stilla vad gäller maskininvesteringar.

Även små maskiner för grönytevård betingar i dag ganska stora världen. Eftersom dessa maskiner inte har något utbredd marknad som begagnade är det viktigt att ha koll på avskrivningstakten vid finansiering av nytt.

Även små maskiner för grönytevård betingar i dag ganska stora världen. Eftersom dessa maskiner inte har något utbredd marknad som begagnade är det viktigt att ha koll på avskrivningstakten vid finansiering av nytt.

Relaterade artiklar