ANNONS

Håll koll på maskinkostnaderna

Det gäller att räkna rätt på gårdens maskinkostnader. Detta är viktigt så man tar ut rätt pris när man kör till andra men även för att veta att de arbeten man utför i egen regi är lönsamma. Har man för stor kostnad med egna maskiner kan det var ett bättre alternativ att anlita maskinstation.
Många timmar per år på traktorer och maskiner är alltid en fördel och medför minskade kostnader per timme.
Ett bra underlag för de egna beräkningarna är de kalkyler som Maskinkalkylgruppen tar fram varje år och sammanställer i boken Maskinkostnader.
Nu har Maskinkostnader 2014 precis lämnat tryckpressarna och boken, som kostar 240 kronor, kan bland annat beställas på LRF Konsult i Linköping eller på www.maskinkostnader.se
I denna bok finns det mesta med och det finns även beskrivet hur kalkylerna utformats. Varje år kommer lite nytt och i denna bok är direktsåmaskiner en nyhet samt lite information om det numera populära sättet att odla, Fasta Körspår.
Eftersom räntan fortsätter att vara låg har man gått från 4 till 3 procent i årets kalkyler.
Priset på drivmedel är det som är allra svårast att beräkna ett år framåt i tiden och i år har man precis om 2013 valt nivån 10 kronor per liter. Priset är efter återbetalning av koldioxidskatt, vilket är 1:70 kronor per liter i år. Till 2015 sjunker denna återbetalning. En annan sak som är viktig att få rätt i maskinkalkylen är förarens lön. I praktiken kan man inte utföra ett arbete 100 procent av arbetstiden, utan det blir alltid en viss ställtid. I kalkylerna har man räknat med en total lönekostnad på 220 kronor per timme, men gjort ett tillägg på cirka 15 procent för stillestånd och därmed hamnat på 255 kronor.
Maskinkostnader-1

Relaterade artiklar