ANNONS

Hållbar produktion

Kommer vi ha snö om vintern i framtiden? Kan vi äta insekter? Och hur skapar vi bättre balans i samhället och ekonomin genom socialt ansvarstagande? Det är några av frågorna som tas upp under Årets Åre Sustainability Summit, 6-7 november. Konferensen arrangeras för tredje året i rad av Hushållningssällskapet Jämtland.
Den 6-7 november på Holiday Club i Åre är det dags för årets upplaga av Åre Sustainability Summit (ÅSS). ÅSS är en hållbarhetskonferens som samlar deltagare från näringsliv, forskning, offentlig verksamhet, studenter och allmänhet för föreläsningar,
 diskussionsgrupper, möten och nätverkande kring hållbarhet.
Årets konferens tar bland annat upp ämnen som rör socialt ansvarstagande och integration, hållbar besöksnäring, hållbart företagande och livsmedelsproduktion, Sveriges miljömål, hållbar byggnation och välmående jord för ett gott liv med flera. Inom varje område får vi ta del av såväl akademisk kunskap så väl som goda exempel.  ÅSS har även lagt jord som ett eget ämnesområde för att uppmärksamma FNs utnämnande av 2015 som “The year of soils”.
– Vi har fått ihop ett fantastiskt fint program i år och som vanligt har det en oerhörd bredd. Vi kör som tidigare minst tre parallella föreläsningar samtidigt så det blir svårt att välja för besökarna. Flera föreläsningar efterföljs också av en workshop där deltagarna kan fördjupa sig i en mer interaktiv process. Det är helt enkelt två dagar späck-fyllda av kunskap kring hållbar utveckling, säger Mattias Grapenfelt, vd för Hushållningssällskapet Jämtland.
Åre Sustainability Summit ska vara en mötesplats som sträcker sig över samhällsgränser och som genom vetenskap kombinerat med praktiska framgångsexempel inspirerar till innovationer, företagsidéer och gräsrotsinitiativ såväl som till politiska beslut.

Relaterade artiklar