ANNONS

Hälso- och behandlingsjournalen håller koll på djurens hälsa

Nu är Hälso- och behandlingsjournalen här för alla kött- och mjölkföretagare som är medlemmar i Växa. Ett nytt verktyg för att journalföra och observera djurens hälsa på ett lättöverskådligt sätt.

I Hälso- och behandlingsjournalen kan djurägaren själv registrera sjukdomar, diagnoser, behandlingar, läkemedel samt sina egna observationer om djurens hälsa. Det som registrerats visas sedan i managementverktyget MinGård®, där både pågående behandlingar och aktuella karenstider syns tydligt i kalendern på förstasidan. Hälso- och behandlingsjournalen ersätter den gamla sjukjournalen i Kokontrollen på PC (KKPC).
– Hälso- och behandlingsjournalen ger lantbrukaren en visuell och tydlig överblick över hela behandlingsförloppet. Den är dessutom integrerad i MinGård, för att ge lantbrukaren en bra överblick, säger Anna Bark produktansvarig för Hälso- och behandlingsjournalen.

Mobilanpassad och fungerar offline
Även om målgruppen är lantbrukare har också veterinärer nytta av tjänsten då det går att skriva ut tydliga hälsorapporter på det som registrerats. Detta är även till stor hjälp för ViLA-anslutna gårdar, som tack vare rapporterna kan få all info samlad.
– En av de stora fördelarna är att Hälso- och behandlingsjournalen är mobilanpassad. Man behöver inte ha papper och penna med sig, som det var mycket av innan. Men den går givetvis också att använda i dator och på läsplatta – och till och med offline, säger Anna Bark.

Hälso- och behandlingsjournalen ingår för de mjölk- och köttföretagare som har tillgång till MinGård genom sitt abonnemang i Växas Kokontroll®, Härstamningskontroll eller KAP.
– Jag uppmanar alla våra medlemmar att gå in och titta på tjänsten, och se hur enkelt det är, säger Anna Bark.

De lantbrukare som testat Hälso- och behandlingsjournalen är positiva.
– Det är ett väldigt bra steg i rätt riktning! Det kan bli ett samlat verktyg för att underlätta och kunna hålla koll på våra behandlingar och minska dubbeljobbet i journalföringen kring djurhälsoarbetet, säger mjölkföretagaren Christina Winblad, Womtorp.

Relaterade artiklar