ANNONS

Hammerglass lanserar skyddsrutor i ram till grävare

Hammerglass arbetar med okrossbara glaslösningar till entreprenadmaskiner. En 12 millimeter tjock Hammerglass-ruta med måtten 1×1 meter väger 14,4 kg. En ruta i glas med samma motståndskraft mot stenar och projektiler, är 32 millimeter tjock och väger 80 kg.
Nu ställer ny lagstiftning krav på entreprenörerna.
I Arbetsmiljöverkets nya direktiv AFS2010:1 fastställs att maskiner som arbetar med hydraulhammare för att dela skut, eller i miljöer där det finns risk för dolor, ska ha förarskydd som klarar dessa påfrestningar. I praktiken innebär detta att en ruta skall stå emot stora stenar, vassa skärvor samt även tåla kraften från 3 kg TNT som detonerar på tre meters avstånd från rutan. För att klara dessa krav har maskinerna tidigare utrustats både med kraftiga galler och skottsäkra glas. Ett pansarglas i ram kan kosta uppemot 100 000 kronor. En kostbar och tung lösning, där de yttersta glaslagren trots allt går sönder när de träffas av stenar.
Då det inte finns branschstandarder som når upp till de nya kraven har Hammerglass tillsammans med SP i Borås, samt en rad organisationer och branschföreträdare, samlat de tester som ett glas måste genomgå i en ny standard kallad RABS. För att en ruta skall kunna märkas med RABS-symbolen krävs dokumentation på att den står emot samtliga ovanstående tester. För att klara RABS-kraven måste rutan även monteras i en kraftig stålram.
En ruta som monteras i en entreprenadmaskin får inte påverka dess ROPS-klassning. Varje hyttmodell måste därför ha specialframtagna stålramar som fästs in utan att påverka hyttkonstruktionen. Hammerglass har hittills tagit fram ramar för Volvos C/D hytt, Volvo B, CAT E-modellen och Hitachi Z3 och Z5. Ramar för ytterligare hyttmodeller är på väg ut på marknaden, både för grävare och för hjullastare.
– Vi har tre konstruktörer som arbetar heltid  på fordonsavdelningen, berättar Hammerglass utvecklingsansvarige Peter Andersson.
– Det är ett mödosamt arbete att ta fram en stålram från grunden. Vi strävar efter att minimera både vikten och montagetiden. En Volvoram tar inte mer än 1,5 timma att montera för två man. De som testat att montera ett pansarglas, som i sig själv väger uppemot 80 kg plus ramens vikt, vet att timmarna springer fort iväg.
Skanska är ett av företagen som varit bollplank vid framtagningen av RABS-klassningen. Förebryggande säkerhetsarbete är en av bolagets viktigaste grundpelare, och Skanska har också beställt nya VOLVO- och CAT-grävare med RABS-ramar monterade från leverantör.
– Vi är mycket nöjda med det mottagande vi fått från marknaden, säger Ulf Strand, affärsområdeschef för Hammerglass Fordon.
– Det är inte bara de stora entreprenörerna som handlar. Det är lika ofta mindre bolag med blandade jobb, som ser möjligheten att hyra ut skyddade maskiner till de tuffare uppdragen. Vi ser samma utveckling i våra största exportmarknader Norge, Finland och England där efterfrågan är jämnt fördelad mellan stora och små entreprenörer. Vi säljer ju enbart till importörerna, men vi pratar dagligen med maskinsäljarna och får därigenom bra inblick i marknaden.
För den stora mängden grävare och hjullastare tillhör dock inte sprängningar och skutning av berg den dagliga verksamheten. Men många har ändå problem med glaskross i hytterna. Det kan vara stenar eller grenar som slungas mot glaset, men också vandalism som sker när maskinen lämnas på arbetsplatsen över natten eller helgen. För alla dessa erbjuder samtliga serviceverkstäder, måttskurna Hammerglassrutor i 6 eller 8 millimeter, helt okrossbara lösningar som inte kostar stort mer än en vanlig ruta.

Relaterade artiklar