ANNONS

Handlingsplan för köttproduktion

I mars 2015 tog branscherna initiativ till att skapa en handlingsplan för svensk nötkötts- och lammproduktion. Målsättningen med Handlingsplan Nöt och Lamm är att öka produktionen av svenskt nöt- och lammkött. Arbetet med att ta fram Handlingsplanerna har skett i arbetsgrupper, samordnade av Svenska Köttföretagen, där hela värdekedjans aktörer samt myndigheter har varit involverade. Arbetet har övervakats av en styrgrupp där representanter från Slakterierna, Sveriges Nötköttsproducenter, Svenska Fåravelsförbundet, LRF Kött, Handel, Jordbruksverket och Näringsdepartementet ingår. Handlingsplanen är indelad i fyra olika målområden för nöt; marknad, export, produktion samt stöd & regler samt fem olika målområden för lamm; marknad, export, produktion ull & skinn samt stöd & regler.

Handlingsplanerna för Nöt och Lamm kommer att presenteras den 20 januari  i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Program den 20 januari 2016
·         Leif Denneberg, Generaldirektör Jordbruksverket, Handlingsplanerna – från producent till konsument
·         LRF Mjölk, Lägesrapport Handlingsplan Mjölk
·         Theres Strand, Svenska Köttföretagen, Lägesrapport Handlingsplan Gris
·         Helena Jonsson, Förbundsordförande LRF, Handlingsplanerna bidrar till att vända trenden
·         Lunch
·         Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister, Handlingsplanerna och Livsmedelsstrategin stärker svensk köttproduktion
·         Theres Strand, Svenska Köttföretagen och Johanna Bengtsson Gård & Djurhälsan, Presentation av Handlingsplan Nöt och Handlingsplan Lamm
·         Peter Lund, VD Bergendahls, Stark efterfrågan på svenskt kött

Relaterade artiklar