ANNONS

Hans Ramel och Viktoria Östlund invalda i LRFs riksförbundsstyrelse

LRFs riksförbundsstämma som ägde rum 23-24 maj beslutade att välja in skåningarna Hans Ramel och Viktoria Östlund till nya ledamöter i LRFs riksförbundsstyrelse.

Hans Ramel är 45 år och ordförande i LRF Skåne sedan fem år. Hans bor på Övedskloster i Lunds kommun där han bedriver växtodling, skogsbruk, nötköttsproduktion och besöksverksamhet.
– Jag är ödmjuk och otroligt glad för att ha få förtroendet att sitta i riksförbundsstyrelsen. Mitt engagemang bottnar i en stark övertygelse om att framtidens hållbara lösningar finns i de gröna näringarna. Med det regionala perspektivet i ryggen och med ett stort intresse för det politiska systemet hoppas jag kunna bidra positivt till styrelsearbetet och våra påverkansmöjligheter, säger Hans Ramel.
Viktoria Östlund, 37 år, är agronom och var tidigare expert för nöt och lamm på LRF Kött. I dag bor hon på Roslövsholm i Flyinge där det bedrivs växtodling, hästverksamhet och lägenhetsuthyrning. Viktoria är chef för Utveckling & Hållbarhet på Flyinge & Ridskolan Strömsholm.
– Att bli invald i riksförbundsstyrelsen som representant för LRFs medlemskår är för mig ett verkligt hedersuppdrag. Vi står för en livsviktig bransch och en verklig framtidsnäring, men för att lyckas behöver vi rätt förutsättningar. Lönsamhet och tillväxt på gårdsnivå är min drivkraft och vi i LRF har stora möjligheter att driva konkurrenskraftsfrågor kraftfullt genom folkrörelsen och samarbeten i hela näringen, säger Viktoria Östlund.

Invald i riksförbundsstyrelsen blev även Marit Bohlin från Norrköping, utbildad jägmästare med familjeskogsbruk i Älvdalen samt hållbarhetschef på Holmen Trävaror.

Relaterade artiklar