ANNONS

Höga spannmålspriser för att stanna

Toppnoteringar på spannmål har vi sett ett par gånger tidigare under 2000-talet men då ganska korta perioder för att under en längre tid emellan ligga betydligt längre ner.
Nu har vi sedan i höstas en ny kraftig prisuppgång på spannmål, majs, soja och raps men den här gången verkar priserna stabilisera sig på en hög nivå under en längre tid.
Priset på vete är visserligen på väg neråt den senaste månaden, men då majs, soja och raps går den andra vägen, är det mycket som talar för att vete vänder uppåt igen.
Många marknadsbedömare är av åsikten nu att prisnivån kommer att ligga högt under en längre period, men samtidigt röra sig mycket, både upp och ner, under korta tidsperioder.
Det är flera faktorer som påverkar prisnivån nu och inte enbart lager av spannmål, raps, majs och soja.
Den gröna omställningen ökar produktionskostnaderna och åkermark försvinner till förmån för solcellsparker och liknande. Kostnaden för gödsel och energi ökar och medför en högre lägstanivå för att det ska vara lönsamt att odla.
Ökande priser på lantbruksprodukter medför att det blir lönsammare att odla optimalt för största möjliga skörd och i kombination med höga priser på insatsvaror är det rimligt att tro att 2022 blir det verkliga startskottet för precisionslantbruk på riktigt bred front.

Relaterade artiklar