ANNONS

Högkonjunktur för skogsfastigheter

År 2010 tog försäljningarna på fastighetsmarknaden återigen rejäl fart. Konjunkturen har vänt, den svagt negativa prisutvecklingen från 2009 har försvunnit. I genomsnitt ökade priset på skog med 8 procent till 395 kr/m3sk under 2010.
Värdet på skog har stigit med 69 procent de senaste tio åren i landet och perspektiven på ägandet har förändrats radikalt. Förr gjordes beräkningarna uteslutande utifrån avkastning – idag finns många fler variabler med i bilden inför ett skogsköp. Vissa ser skog som en stabil investering medan andra utgår från livsdrömmar och självförverkliganden.
– Skog är en säker och långsiktig investering och det är ett av skälen till den fortsatta prisuppgången. När grannfastigheten väl ska säljas finns det många skäl till att betala ett högre pris eftersom den sammanlagda fastigheten blir mycket mer värd, säger Carl-Johan Jürss, chefsmäklare LRF Konsult.
Fler fastigheter på den öppna marknaden
Det stora generationsskifte som vi väntat på är nu här. Under 2010 sålde LRF Konsult 25 procent fler fastigheter än 2009. Idag slutar fler generationsskiften med en affär på den öppna marknaden, dvs gården lämnar familjen. Det betyder att utbud och efterfrågan närmar sig varandra.
Förstagångsköpare tar oftare hjälp med sitt skogsägande, med allt från planering till gallring, avverkning och plantering. Vi får även fler förfrågningar från investerare som vill säkra sitt kapital med skogsköp. Majoriteten av alla köp görs dock av någon som redan äger skog, säger Carl-Johan Jürss.
Prognos för 2011
Framför oss ser vi en något svagare prisuppgång, på 3-5 procent för 2011 – 2012. Stigande ränta och ett ökat utbud av fastigheter är starkt bidragande orsaker. En förväntad stigande reproränta kommer få en dämpande effekt.
– Å andra sidan har stormlagren från Gudrun och Per tagit slut med bra priser på skogsråvara som följd. Det ökar intresset för skog, spekulanterna blir fler vilket påverkar slutpriset för skogsfastigheter positivt. Avgörande är att skog är en stabil investering som håller över tid, säger Carl-Johan Jürss.

Relaterade artiklar