ANNONS

Högsby är Årets Bilkommun 2018

Högsby tar hem förstaplatsen i Årets Bilkommun 2018, som rankar svenska kommuner utifrån bilisters klimatpåverkan. Hack i häl på Högsby kommun hamnar Södertälje och Lund på andra respektive tredje plats i den sjunde upplagan av Circle K:s klimatundersökning.

I Årets Bilkommun rankas Sveriges kommuner utifrån klimatpåverkan i samband med bilkörning. Rankningen baseras på andelen nyregistrerade miljöbilar, bilarnas drivmedelsförbrukning samt genomsnittlig körsträcka per bil och år. Högsby kommun, som förra året rankades på plats 56, kniper i år förstaplatsen, vilket främst beror på en nära fördubbling av andelen nya miljöbilar jämfört med föregående år.

– Högsby är den kommun i Sverige där andelen nyregistrerade bilar som är miljöbilar (29%) var högst i hela landet. Det är den starkast bidragande faktorn till att de klättrar så högt i rankingen, säger Johan Söderberg, Senior Director Fuel på Circle K.

Fler bilar, men vi kör mindre och drivmedelsförbrukningen minskar
Till skillnad från föregående år visar riket som helhet på en positiv utveckling inom samtliga tre av rankingens parametrar. Totalt minskade svenskarna sin genomsnittliga körsträcka med 14 mil och drivmedelsförbrukningen minskade med 35 liter per bil. Svenskarna köpte även över 4000 fler miljöbilar i år jämfört med året innan. Det totala antalet bilar ute på vägarna fortsätter dock att öka.

– Även om antalet bilar på de svenska vägarna blir fler, ökar andelen miljöbilar. I årets undersökning var 18 procent av alla nyregistrerade bilar miljöbilar, vilket är en ökning med en procentenhet från föregående år. Svenskarna har även totalt sett minskat både sina körsträckor och den genomsnittliga drivmedelsförbrukningen under året. Sammantaget är det helt klart en positiv utveckling utifrån ett klimatperspektiv, säger Johan Söderberg, Senior Director Fuel på Circle K.

Bilister har idag större möjligheter att göra klimatsmarta val när de kör bil, bland annat för att det blir allt lättare att välja förnybara drivmedel. På samtliga av Circle K:s drivmedelsstationer går det exempelvis att tanka miles diesel som innehåller upp till 42% biodrivmedel. Med bränslesparande tillsatser, exempelvis de som används i Circle K:s drivmedel miles, kan svenska bilister minska sin drivmedelsförbrukning ytterligare. Genom att tanka miles istället för marknadens standarddrivmedel kan Sveriges bilister minska sin totala förbrukning med upp till 67 miljoner liter och spara över 991 miljoner kronor per år.

– Att svenskar i allt högre utsträckning väljer att köra förnybart ställer högre krav på näringslivet, och i synnerhet på oss som ledande drivmedelsaktör. Vi jobbar aktivt för ett fossilfritt Sverige, och med våra kunders efterfrågan som bas driver vi en aktiv inköpspolitik för att påskynda omställningen mot förnybara drivmedel, säger Johan Söderberg.

Utöver klimatsmart drivmedelskonsumtion, krävs också förändringar i bilisternas beteende. Genom att exempelvis köra sparsamt och att ha rätt lufttryck i däcken, kan bilister minska sin drivmedelsförbrukning med cirka tio procent, utan att restiden blir längre. För svenska bilister skulle detta innebära en besparing på i genomsnitt 1250 kronor och 87 liter drivmedel om året.

 

 

 

Fakta om bilarna i vinnande Högsby jämfört med Sverige i övrigt
• Vid utgången av 2017 fanns det 4 227 bilar registrerade i Högsby, vilket motsvarar 0,69 bilar per invånare. I hela Sverige fanns totalt 0,55 bilar per invånare.

• Bilisterna i Högsby minskade sin bilkörning med 3,38 procent under 2017. I snitt körde kommunens bilar 1225 mil, vilket är 24 mil färre än året innan. För landet i helhet minskade bilkörningen med 1 procent. Bilisterna i Eksjö minskade sin bilkörning mest med 5,94 procent.

• Högsby kommun minskade drivmedelsförbrukningen med 60 liter per bil i genomsnitt, vilket kan jämföras med 36 liter för riket som helhet. Den genomsnittliga minskningen i Vänersborg var 79 liter, vilket var den största minskningen i hela landet. På andra plats kommer Södertälje med en genomsnittlig minskning på 63 liter.

• Andelen miljöbilar av alla nyregistrerade bilar i Högsby kommun uppgick till 29 procent. För landet som helhet var motsvarande siffra 18 procent.

Relaterade artiklar