ANNONS

Hur mycket ska jorden bearbetas?

Den danska lantbrukaren Søren Ilsø har genomfört en stor mängd praktiska försök vad gäller jordbearbetning i spannmål. Det är framförallt i vårkorn han gjort tester och dessa har handlat om olika bearbetningsdjup, allt från 15 centimeter och upp till direktsådd.
Den djupa bearbetningen utfördes med en tre meters Lemken Thorit. Detta var en bearbetning med 12–15 centimeters djup. Den mellandjpa bearbetningen utfördes med en HeVa Discroller med 5–6 centimeters djup medan direktsådden skedde med en Horsch Air-Seeder. Denna såmaskin användes för övrigt även till de bearbetade försöken.
Enligt uppgift från Søren Ilsø blev skörden lika stor där han direktsådde som där han djupharvade med Lemken Thorit.  I båda dessa avkastadde vårkornet 7,6 ton per hektar mot 7,4 ton där han bearbetat grunt.
Eftersom direktsådden är billigast är det den som kommer att ta överhanden på Søren Ilsøs gård nu.
Han har hållit på med försöken i flera år och menar på att det är först efter 4–6 år man ser förbättringarna med reducerad jordbearbetning. Det är först då markstrukturen hunnit förbättras.
bge_xx_karat9_600_kua_johndeere_01_jb_082008_046

Relaterade artiklar