ANNONS

Hushållningssällskapet ökar utbildningen

Önnestadsgymnasiet fortsätter som vanligt vad gäller utbildningar när Hushållningssällskapet i Kristianstad tar över som ny ägare. Men man hoppas på utveckling.
Den 1 juli övertog Hushållningssällskapet i Kristianstad naturbruksgymnasiet i Önnestad av Kristianstads kommun. Det innebär att Hushållningssällskapet äger hela fastigheten, med jord och byggnader, och arrenderar ut detta till ett nybildat helägt dotterbolag som heter Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB, förkortat HUSKAB.
Detta innebar att skolans rektor, Hans Martinsson, bytte tjänst och blev i stället vd för det nya bolaget.
Han ser med spänning på sitt nya uppdrag och räknar med att det är mycket bra för skolan.
– Hushållningssällskapet har ju ett mål att utveckla och verka för ökad kompetens inom de gröna näringarna och det är ju samma mål vi har på skolan.
Han berättar att Önnestadsgymnasiet har haft samarbete med Hushållningssällskapet i Kristianstad under många år. Man har hyrt in lärare till skolan och Hushållningssällskapet har haft en försöksodling förlagd till skoljordbruket i mer än 20 år.
Det är ett intressant försök där man odlar ekologiskt och konventionellt parallellt för att på så vis se de exakta skillnaderna mellan produktionsstrategierna.
På Önnestadsgymnasiet odlas bland annat matpotatis och potatis för stärkelse. Det finns en odling av morötter i samarbete med Mariannes Farm.
Elever som är intresserade av denna typ av odling får naturligtvis mycket ut av att gå sin utbildning i Önnestad.
Önnestadsgymnasiet har riksintagning av elever vilket Hans Martinsson anser vara en fördel. Samtidigt anser han inte att konkurrensen mellan skolorna är speciellt hård. Det finns cirka 50 naturbruksgymnasium i Sverige och dessa drivs av landsting, kommuner eller i privat regi.
Att ett Hushållningssällskap driver en lantbruksskola är ingen nyhet. Hushållningssällskapet i Kalmar-Blekinge-Kronoberg har redan tre naturbruksskolor under sitt huvudmannaskap.
– Vi har varit i kontakt en hel del med dem för att få tips och råd, säger Hans Martinsson.
Han räknar med att det HUSKAB kommer att omsätta cirka 45 miljoner kronor per år och antalet anställda är cirka 50. Av omsättningen utgör cirka 70 procent utbildningsverksamheten. Hans Martinssons uppdrag är inte att prestera största möjliga vinst till sin ägare utan först och främst att bedriva en bra utbildningsverksamhet.
– Men vi ska betala ett årligt arrende till ägaren för byggnader och mark.
Såväl Hushållningssällskapet i Kristianstad som Önnestadsgymnasiet har givetvis en maskinpark för sitt lantbruk. Enligt Hans Martinsson sker det ingen förändring där nu, men efterhand kommer naturligtvis de båda driftsenheterna att närma sig varandra då det blir tal om investeringar i nya maskiner.
Förändringen till bolag ska inte påverka utbildningen på skolan.
– Det sker ju en reformering av alla gymnasieskolor till 2011 och den omfattas vi av i vilket fall som helst.
På Önnestadsgymnasiet finns en treårig naturbruksutbildning på gymnasienivå. Den har fyra inriktningar; häst, jordbruk, djurvård och naturvetenskap. Antalet elever är drygt 150 för alla tre årskurserna. Till det finns två och ett halvt år lång utbildning för gårdsmästare och en tvåårig utbildning inom djursjukvård. Detta är utbildningar inom yrkeshögskolan.
Önnestadsgymnasiet upphörde med sina trädgårdsutbildningar år 2002.
– I dag är det endast Hvilan som har trädgårdsutbildning i Skåne, säger Hans Martinsson.

Önnestadsgymnasiets nya ägare Hushållningssällskapet i Kristianstad har samarbetet med kolan i över 20 år, band annat med försöksodlingar förlagda till skolans marker.

Önnestadsgymnasiets nya ägare Hushållningssällskapet i Kristianstad har samarbetet med kolan i över 20 år, band annat med försöksodlingar förlagda till skolans marker.

Hans Martinsson, vd HUSKAB.

Relaterade artiklar