ANNONS

Hybridråg ska sås tidigt

Hybridråg ska sås mellan den 1 och 20 september för att ge bästa möjliga avkastning. Det visar danska försök där man även provat olika utsädesmängder. I jämförelsen där man sått i början av september jämfört med den 1 oktober blev skörden i den tidigare sådda hybridrågen 1 900 kg mer per hektar. Till det ska läggas något större utsädesmängd vid sådd i oktober jämfört med september. I försöken kom man även fram till att det bästa sådjupet är 2 till 4 centimeter, sår man djupare minskar skörden.
Men för de som sår tidigt gäller det att ha en ogrässtrategi. Ogrästrycket ökar och det är viktigt att man gör en ordentlig bekämpning på hösten.
När det gäller näringen räcker det med 120 kg kväve per hektar för att nå maximal skörd med höstraps som förfrukt. Denna värderades till 15 kg kväve.

Relaterade artiklar