ANNONS

Hybridsorterna överlägsna i årets höstkornsförsök

De svenska sortförsöken i höstkorn (5 skördade försök) har i vanlig ordning sammanställts av SLU till ett medeltal. På varje enskild försöksplats har i år den högst avkastande hybridsorten avkastat mellan 6-15 % bättre än den bästa linjesorten.
Det är ett bevis på hybridernas odlingssäkerhet! På en försöksplats, i NV Skåne, var vintervädret hårt mot grödan, men hybriderna visade sig ha den starkaste övervintringsförmågan.

Detta medförde i sin tur bättre konkurrensförmåga mot ogräs, som också visat sig i tidigare undersökningar mot t.ex. renkavle. Då hybridhöstkornets konkurrensförmåga mot gräsogräs jämförs med höstvetets, utfaller det också till hybridhöstkornets fördel.

Några konstateranden från 2021-års försöksserie:
Medelavkastningen för samtliga hybridsorter har legat 15 dt/ha över genomsnittet för linjesorterna
Som genomsnitt har bästa hybridsort (SY Galileoo) avkastat +1 400 kg/ha mer än bästa linjesort, motsvarande +15 %
Samtliga provade hybrider ligger med bred marginal, 9-15 %, över den högst avkastande linjesorten (+800-1 400 kg/ha)
I praktisk odling motsvarar den högre utsädeskostnaden för hybriderna ca 3 dt/ha skördad vara – merskörden därutöver är nettovinst för hybriderna!

Relaterade artiklar