ANNONS

ICA kraftsamlar för den svenska maten

Det senaste året har varit tufft för det svenska lantbruket, där rådande omvärldssituation har inneburit kraftigt ökade kostnader för många bönder. En situation som under det senaste halvåret kraftigt förvärrats med det pågående kriget i Ukraina. I en av våra mest omfattande marknadssatsningar någonsin uppmanar ICA till att fortsatt välja svenska varor och bidra till en bättre framtid för ett levande svenskt lantbruk. Samtidigt fortsätter ICAs arbete med sortimentsutveckling samt att bredda utbudet av svenska och lokala varor, liksom viktiga insatser för att underlätta för svensk och lokal matproduktion genom ICAs orderportal för lokala leverantörer, anpassade inköpsprocesser och utökad och tydlig guidning till svenska och lokala produkter i butik.
− Som ledande aktör har ICA en viktig roll och ett stort ansvar att ta. Vi har ett samhällsansvar som gör att vi, samtidigt som vi gör allt vi kan för att värna om våra kunder och säkerställa bästa möjliga prisvärde för dem, måste bidra till att säkra en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning. Vi har arbetat med dessa frågor under lång tid, men vi är nu i ett läge som kräver extraordinära insatser, samverkan och att vi kraftsamlar för den svenska maten på alla fronter, säger Anders Svensson, vd ICA Sverige.

ICA-handlarna har i över hundra år köpt närproducerade varor och produkter direkt från lokala leverantörer i sitt närområde och det finns inget tvivel om att lokalt producerade varor är något som kunderna efterfrågar. Just nu befinner vi oss i en tid som ännu mer visar på hur viktig en levande och vital svensk livsmedelsproduktion är, både för Ica och de lokala samhällena, som en del i svensk beredskap men som även bidrar till en mer hållbar värld.

Det här gör ICA för att stärka svensk matproduktion

En redan ansträngd situation förvärrades genom kriget i Ukraina. I detta exceptionella läge fattade ICA tidigt i år beslut om att anpassa inköpsprocesserna till att snabbt justera priserna där vi kan se att pengarna går tillbaka till svensk primärproduktion, bland annat inom kött och mejeri. Detta resulterade i nödvändiga prishöjningar. Situationen kräver dock ett långsiktigt agerande från flera parter i samverkan.
ICA genomför för närvarande den största kampanjsatsningen någonsin på svenskt och lokalt för att visa ICA-butikernas engagemang för en levande landsbygd och livskraftigt lantbruk genom att förmedla fördelarna med svensk och lokal mat och guida till varorna i butik och online. Exempel på uttag: ICA-Stig i filmen ”Härifrån Sverige”, när lantbrukare tillfälligt fick ta över ICAs sociala medier för att berätta om vikten av att välja svenskt och lokala varor och förstärkta priskampanjer. Utöver detta en rad lokala uttag då ICA-handlarna har ett stort engagemang i dessa frågor.
ICA fortsätter det viktiga och långsiktiga samarbetet med LRF som har pågått sedan 2014, med syfte att bredda utbudet av svenska varor i butik, öka förståelsen för svenska mervärden och därmed försäljningen av svensk mat, samt bidra till ett hållbart svenskt lantbruk.
Orderportal för lokala leverantörer: ICA erbjuder småskaliga producenter med svensk huvudråvara att få en extra puff ut till de lokala handlarna. Genom utskick till både producenter och handlare innan sommaren, och inbjudan till fysiska träffar i höst, vill Ica öka på den lokala aktiviteten mellan handlare och primärproducenter ytterligare och få ännu mer lokalproducerad mat i butikerna. Kampanjen görs tillsammans med LRF.
Ökad svenskandel i sortimentet genom att flytta hem produktion från utlandet. ICA har idag marknadens största sortiment av egna varor med ”Från Sverige”-märkning, men arbetet fortsätter med konvertering till svensk råvara, kvalitetsförflyttning och innovation, i nära samarbete med livsmedelsindustrin och primärproduktionen. Stora förflyttningar inom både mejeri och kött.
För att kunden enkelt ska känna igen och hitta varor med svenskt och lokalt ursprung används såväl ”Från Sverige”-märkningen, som ICAs eget koncept ”Härifrån Sverige” och ”Härifrån trakten”.
En helhetsaffär för svensk köttproduktion

ICA har historiskt tagit ett stort ansvar för att stötta svensk köttproduktion. Redan 2007 inleddes ett samarbete med slakterinäringen för att ta ett helhetsansvar med ett s k anatomiskt åtagande för alla detaljer på gris. Detta innebär att ICA idag köper 550 ton fläskkött/vecka, motsvarande cirka 29 000 ton/år. För nötkött finns ett motsvarande åtagande som innebär att ICA idag köper 345 ton nötkött/vecka, motsvarande cirka 18 000 ton/år. Utöver dessa åtaganden köps även ytterligare svenska volymer. Drygt 90 procent av det färska köttet och 90 procent av charkprodukterna som säljs i ICA-butikerna idag kommer från inhemsk produktion.

−Genom de helhetsaffärer som ICA har med både fläsk- och nötnäringen vill vi stärka tillgången och utveckla efterfrågan på svenskt gris- och nötkött, samtidigt som vi skapar långsiktig ekonomisk trygghet för primärproduktionen i Sverige, säger Anette Hällkvist, chef för färskvaror, ICA Sverige.

Relaterade artiklar