ANNONS

Från idé till succé – livsmedelsseminarium

Den 16 januari 2018 anordnar Jordbruksverket ett seminarium om kunskap och nya idéers betydelse för att nå ut till nya marknader. Seminariet hålls på Myntkabinettet i Stockholm. Målgruppen är livsmedelsindustrin och företrädare för myndigheter och departement.
Dagen bjuder på flera intressanta talare från företag som lyckats väl med sin export. Talarna delar sina erfarenheter om hur kunskap i många olika betydelser har en viktig och strategisk betydelse när ett företag vill växa på nya marknader. Det blir också en lägesrapport från arbetet med regeringens livsmedelsstrategi.
Företag, politiker och myndigheter medverkar och vi hoppas på en riktigt
inspirerande och matnyttig dag.

Relaterade artiklar