ANNONS

Inga statliga medel till Stiftelsen Lantbruksforskning 2012

Regeringen skär bort finansieringen av den tillämpade lantbruksforskningen genom Stiftelsen Lantbruksforskning. Nedskärningen motsvarar 50-70 nya forskningsprojekt som därmed inte kommer att beviljas medel i nästa års utlysningar.
Av dagens budgetproposition framgår att Stiftelsen Lantbruksforskning inte får någon statlig medfinansiering 2012. Det innebär att nya FoU-projekt för omkring
70 miljoner kronor inte kommer att beviljas medel under 2012. Projekt som skulle ha kunnat få stor betydelse för ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart lantbruk.
– Regeringen har valt att göra en kortsiktig besparing på bekostnad av långsiktiga vinster för lantbruket och miljön säger Karin Dahlström, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning. Det är beklagligt men förhoppningsvis rör det sig om en tillfällig förändring på grund av den ekonomiska oron i omvärlden.
Det är oundvikligt att stiftelsens verksamhet påverkas av dagens budgetbeslut. Forskningsprogram kan komma att få minskade medel att röra sig med, de kan slås ihop eller de kan bli vilande tills det finns en ny finansieringssituation.
Under hösten kommer Stiftelsen Lantbruksforskning att arbeta fram en ny forskningsstrategi med sikte på 2020. I det arbetet finns ambitionen att skapa en ny, stark form av samfinansiering bestående av både statliga och privata medel.

Relaterade artiklar