ANNONS

Inga vildsvin i Danmark

I Danmark är nu vildsvinsbeståndet nere på cirka 20 djur.
En effektiv bekämpning har medfört att djuren är i det närmaste utrotade.
Samtliga smågrisar som fötts fram till december 2019 är skjutna.
Uppgifterna kommer från danska Maskinbladet.
Bakgrunden till att vildsvinen ska utrotas i Danmark är att risken för afrikansk svinpest ska minska.
I grannlandet Tyskland ser det dock värre ut.
Där skjuter jägare varje år cirka 800 000 vildsvin och man tror att populationen är ungefär den dubbla.
I området nära Danmark skjuts det årligen 100 till 200 vildsvin och där finns i dag ett staket mellan de båda länderna för att hindra vildsvin att passera gränsen.

Relaterade artiklar