ANNONS

Ingen vidhäftning även i extrem jord

Nya DuraMaxx hybridplogkroppar från Lemken kan justeras perfekt för alla jordarter.
Lemken har utökat möjligheterna med sin unika plog DuraMaxx med en hybridplogkropp. Med den kan användaren enkelt skifta mellan stål och plast vad gäller gallerna i vändskivorna för att få optimala plöjningsegenskaper i förhållande till alla jordarter.
Bäst märker man fördelarna i extremt klistrig jord där galler av plast bör användas. Detta är utprovat i tester med plogkroppen CS 40 med galler av plast och där plöjningen fungerade perfekt utan vidhäftning i mycket klistrig jord.
Men slitaget är mycket större på plastdelar jämfört med delar av stål.
Fördelen med den nya DuraMaxx hybridplogkroppen är att galler av plast och stål kan kombineras för att få bästa förhållande vad gäller lätt plöjning och minsta möjliga slitage.
Testen har även visat på enkel plöjning av majsstubb utan stopp. Här är det framförallt det större avståndet mellan gallerna i vändskivan som är till fördel. Avståndet mellan gallerna medför problemfri plöjning medan gallernas vridning vilket ger överlappning medför att inga rötter hamnar i ytan.
Viktigast av allt är att Lemken DuraMaxx system innebär 50 procent mindre slitage med lägre maskinkostnad som resultat. DuraMaxx konstruktion innebär att det inte behövs några borrade eller pressade hål samt svetsade fästen i delarna. Detta innebär att delarna kan härdas till kraftigare vinklar utan risk för brott.  På så sätt minskar slitaget. Likaså är infästningen av vändskivegallerna konstruerad på ett sätt så att dessa kan slitas ner till betydligt tunnare skick innan de behöver bytas.
Vändskivor och vändskivegaller på DuraMaxx kropparna hakas enkelt fast på en ram. Det innebär att delarna kan bytas utan verktyg och på halva tiden jämfört med konventionella plogkroppar. De nya QuickConnect förplogarna kan tas bort eller sättas fast på mycket kort tid.
Plogkroppens vinkel på DuraMaxx justeras med en excenterskruv i plogens huvudram. En liten vinkel medför att traktorn drar plogen enkelt och rakt i jorden. Ju större vinkel man ställer in ju mer marksökning får man på plogen, vilket är bra i hård jord. Om plogen har skumvingar sitter dessa monterade direkt på plogåsens de kan justeras individuellt i förhållande till resten av plogkroppen beroende på jordens förhållande.

Slitdelarna är varken fästa med borrade eller pressade hål. Gallerna i vändskivorna hakas enkelt på plats utan behov av verktyg.

Lemken DuraMaxx hybridplogkropp med vändskivegaller av plast i övre och nedre delen.

Relaterade artiklar