ANNONS

Internationellt forskningscenter om antibiotikaresistens

Danmark tar nu ett viktigt steg framåt genom ett internationellt samarbete för att lösa problemen med antibiotikaresistens. Danska hälsoministern Ellen Trane Nørby har undertecknat ett avtal som innebär att ett internationellt forskningscenter om antibiotikaresistens ska etableras i Danmark. Målet är att på sikt anställa 400 – 500 personer.
Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot folkhälsan i hela världen. Idag dör omkring 33 000 européer årligen till följd av bakteriella infektioner. WHO beräknar att den globala siffran uppgår till 10 miljoner människor år 2025. Det är fler än vad som dör av cancer varje år.

Internationellt samarbete viktigt
– Antibiotikaresistens är en enorm samhällsutmaning och därför krävs internationellt samarbete. Därför är jag mycket stolt över att Danmark nu blir hemvist för detta nya forskningscenter, säger Ellen Trane Nørby.

– De resistenta bakterierna vet inga gränser. Danmark är internationellt erkänt för arbetet med antibiotikaresistensen hos både människor och husdjur. Forskningscentret ger oss ännu bättre möjligheter att attrahera toppforskare till Danmark för att arbeta med denna utmaning, säger miljö- och livsmedelsminister Jakob Ellemann-Jensen.

Viktigt erkännande för lantbruket
Enligt Martin Merrild, ordförande i Landbrug & Fødevarer, är forskningscentret ett viktigt erkännande av lantbrukarnas insatser för att minska förbrukningen av antibiotika inom djuruppfödning.

– Inom det danska lantbruket har vi blivit allt duktigare på att förebygga och behandla sjukdomar, vilket starkt bidragit till att minska förbrukningen av antibiotika. Sedan är det givetvis så att de djur som blir sjuka fortfarande får behandling.

Bred internationell förankring
Avtalet bygger på långa och många diskussioner med bland annat Världsbanken. Forskningscentret ska dels ge ett helhetsperspektiv på forskningen om antibiotikaresistens, dels ge rådgivning till främst låg- och medelinkomstländer, om hur de kan bekämpa antibiotikaresistens utifrån det tvärvetenskapliga perspektivet One Health.

Överenskommelsen är en avsiktsförklaring mellan Hälso- och Äldreministeriet, Miljö- och Livsmedelsministeriet och Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). Efter att avtalet undertecknats inleds ytterligare diskussioner med Världsbanken och CGIAR System Organization för att etablera forskningscentret. Det ska bildas genom partnerskap med ledande danska forskningsinstitutioner, internationella institutioner och andra relevanta organisationer.

Relaterade artiklar