ANNONS

JD lämnar Sima

Den franska internationella lantbruksutställningen Sima ser ut att få bekymmer. I dag har John Deere tillkännagivit att de inte ämnar ställa ut på nästa Sima-mässa som är planerad till november år 2024.

Det var redan innan pandemin som Sima i Paris beslutade sig för att flytta datum för sin mässa från februari/mars udda år till november jämna år. Bakgrunden var att inte många maskintillverkare visade nyheter på Sima då det alltid var Agritechnica i Hannover i november samma år.
Men flytten till november jämna år kan bli spiken i kistan för Sima. Med det datumet kolliderar Sima med Eima i italienska Bologna, även det en internationell lantbruksmässa och som arrangerats detta datum i decennier.
I fjol var de flesta stora maskintillverkare med på båda mässorna, även om de överlappade varandra med några dagar. Detta var kanske inte så konstigt då det varit stor brist på mässor under pandemin och behovet av att ställa ut var stort. Nu ser nog många tillverkare och utställande företag lite annorlunda på det hela.
John Deere skriver så här i ett pressmeddelande  med anledning av att de inte ska vara med på Sima i Paris år 2024.

John Deere vill på det här viset meddela sina återförsäljare och kunder om att man inte kommer att ha någon närvaro vid nästa SIMA-mässa i november 2024 i Paris. I stor utsträckning beror detta på att man vill lägga ett större fokus på landsspecifika evenemang för återförsäljare och kunder under hela 2024.

”COVID 19 har inneburit att villkoren för större evenemang har ändrats, och sätten på vilka kunder vill interagera med oss ändras också”, säger Andreas Jess, John Deeres marknadschef for region 2. ”Lantbruks- och grönytemässor utgör ett sedan länge etablerat sätt att möta lantbrukare och entreprenörer, men vi utforskar även alternativa kanaler för kommunikation, med evenemang där digitala aktiviteter kombineras med möten ansikte mot ansikte. Detta ger oss större möjligheter att demonstrera våra innovativa lösningar, baserade på produktionssystem och tekniska landvinningar, och samtidigt nå en bredare publik.” Han tillägger: ”Kunder blir allt mer intresserade av hur lösningar med precisionsteknik kan främja deras verksamhet över hela odlingscykeln, och det kräver att vi närmar oss det att utbyta idéer och demonstrera lösningar på ett nytt sätt.”

Ett ökat fokus på landsspecifika evenemang ligger i linje med John Deeres strävan att effektivisera verksamheten på ett sätt som sätter kunden i centrum. Det är också en fråga om effektivast möjliga resursutnyttjande på medellång till lång sikt. Tilmann Köller, John Deeres ansvarige för PR och mässor och evenemang för region 2 berättar: ”Vi befinner oss för närvarande på planeringsstadiet vad våra europeiska evenemang för återförsäljare och kunder under 2024 beträffar, och dessa ska synkroniseras med de nordamerikanska marknaderna. Vi kommer att berätta mer om vad som är att vänta i mars 2024, och vi kommer då att meddela riktigt spännande saker.”

John Deere anser att mässor kommer att fylla en viktig funktion även framgent, men ser gärna att internationella mässorganisatörer ser över sina nuvarande scheman för att möjliggöra större flexibilitet för andra marknadsföringsaktiviteter.

Relaterade artiklar